Restrikce krmení králíků

Velmi významným vlivem na užitkovost a následnou kvalitu masa je výživa. Z pohledu výživy králíků je často využívanou manipulací restrikce krmiva. Restrikcí rozumíme techniku krmení, při které je nějakým způsobem omezována krmná dávka. Rozlišujeme restrikci kvalitativní a kvantitativní.

 

Při kvalitativní restrikci je snížena určitá živina v krmné dávce nebo je úplně vynechána. Častěji se setkáváme s restrikcí kvantitativní, kdy je omezováno množství krmiva. Zvláštním typem kvantitativní restrikce je restrikce časová, kdy je omezena doba, po kterou je zvířatům umožněn přístup ke krmivu. Restrikce může být použita mnoha způsoby jako například v období ihned po odstavu a následně po celou dobu výkrmu anebo s následnou dobou krmení ad libitum (neomezeně).

Kvantitativní omezení krmiva vede k pomalejšímu růstu, ale zlepšuje konverzi krmiva (spotřeba krmiva na jednotku přírůstku). Nicméně poté, co jsou králíci opět krmeni ad libitum, dochází ke kompenzaci růstu (intenzivnější růst v období následujícím po omezeném růstu). Vliv krátkodobé, ale intenzivní restrikce krmiva může zvýšit stravitelnost krmiva v tenkém a tlustém střevě. Již byla zkoumána i restrikce krmiva během březosti králic, avšak v těchto pokusech byla zaznamenána nižší porodní hmotnost mláďat oproti mláďatům králic krmených ad libitum. Další prokázanou výhodou restrikce je snížený výskyt zažívacích potíží u králíků po odstavu.

Můžeme se ještě setkat s pojmem nepřímá restrikce. Za nepřímou restrikci považujeme omezení příjmu vody, která snižuje příjem krmiva a porážkovou hmotnost, ale bylo prokázáno, že tak lze předcházet některým zdravotním potížím.

V chovu králíků se s restrikcí můžeme setkat v mnoha různých podobách. Vlivem mírné restrikce můžeme dosáhnout také snížení intramuskulárního tuku a snížení ztráty vody z masa při tepelné úpravě vařením. S jistotou můžeme říct, že tento způsob krmení ve většině případů snižuje úmrtnost a nemocnost a zlepšuje konverzi krmiva, nicméně je stále spousta pokusů, kde je tato teorie vyvrácena. Proto je důležité si zhodnotit, do jaké míry a po jakou dobu má být restrikce použita.

Co se týče dobrých životních podmínek králíků během kvantitativní restrikce, jsou důsledky stále diskutabilní, jelikož omezení krmiva pravděpodobně vede k hladu. Králíci se však dokážou přizpůsobit jakýmkoliv formám techniky krmení a velmi dobře se adaptují bez jakéhokoli projevů agresivního chování.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.