Otlaky na končetinách králíků – nekonečný problém?

Osrstění nášlapných ploch končetin je jedním ze specifických znaků u králíka, přičemž tento jev je mezi savci poměrně ojedinělý. Mezi chovateli králíků, zejména výstavních, jsou však známy i případy, kdy dochází k tvorbě tzv. otlaků. Ty mohou narušit pohyb zvířat a při neléčení mohou být významným zdravotním problémem.

Jak to vypadá?

Otlaky na končetinách se mohou projevit v různé míře. V první fázi nemusejí být zřetelně viditelné a jsou skryté pod srstí. To lze označit za kritické stádium, poněvadž lehce uniknou pozornosti chovatele. V následující fázi dochází k prořídnutí a vypadání chlupů, ztuhlosti a zarudlosti kůže s bolestivostí nášlapných ploch končetin. V pokročilých fázích nemoci pak králík často nemá tendenci k pohybu. Častěji bývají postiženy pánevní končetiny, ale ani hrudní končetiny se, zejména v nedávné době, nestávají v tomto ohledu přílišnou výjimkou.

ukázka otlaků u králíka

Příčiny vzniku otlaků

Na vzniku tzv. chronické pododermatitidy se může podílet celá řada genetických a vnějších faktorů, které je potřebné zvážit při „boji s otlaky“. Za nejpodstatnější lze jmenovat například:

Plemeno

K projevům otlaků jsou vnímavá zejména těžší plemena králíků. Dále jsou to krátkosrstá (rexovitá) plemena. Právě u těchto skupin plemen lze proto doporučit spíše plnou než roštovou podlahu.

Kondice zvířat

U obézních králíků s nevhodným složením krmné dávky či neadekvátní krmnou technikou (překrmování) jsou případy otlaků zaznamenávány častěji.

Věk zvířat

Z praxe chovu se s otlaky setkáváme zejména u dospělých a starších králíků. Případy klinického projevu otlaků u mláďat jsou ojedinělé.

Technologický charakter podlah

Výskyt otlaků je tradičně přisuzován technologické konstrukci podlahy ustájovacího prostoru s tím, že často je v tomto směru vytýkána roštová podlaha, nicméně nemusí to platit výhradně. Roštová podlaha jednoznačně zabezpečuje výrazně vyšší zoohygienickou úroveň. Rošty mohou být vyrobeny z různých materiálů – nejčastěji kov či plast. Zvláště u roštů z plastu hraje podstatnou roli kvalita (tvrdost) a tvar (povrch) plastu, a to i s ohledem na případný nežádoucí okus králíky. U kovových roštů lze doporučit instalaci plastové ochranné vložky, která pokryje kovové dráty, čímž částečně lze omezit či snížit výskyt otlaků.

Vlhkost a teplota substrátu

Nežádoucí zvýšená vlhkost a teplota podestýlky výrazně zvyšuje riziko výskytu otlaků a dále možnosti jejich sekundární infekce. Především v letních měsících je vhodné čistit kotce častěji, aby měli králíci zabezpečenou relativně suchou podestýlku.

Zdravotní stav drápů

Poměrně málo diskutovaným tématem, která má vliv na výskyt otlaků u králíků, je délka a zdravotní stav drápů. Nezastřižené, dlouhé drápy křiví prsty králíka, dochází k nesprávnému zatížení končetiny a bolestivé chůzi (hlavně u obézních jedinců), přičemž to zvyšuje riziko k výskytu či modulaci otlaků.

Individualita zvířete

Jako zásadní aspekt lze označit i samotnou individualitu zvířete. Z praxe jsou nezřídka známy případy, kdy se otlaky vyskytly pouze u několika králíků – sourozenců z jednoho hnízda, i když byli ustájeni ve stejném technologickém systému s podobným krmením.

V tomto směru je tedy podstatné nejenom ustájení a krmení, ale i provádění důsledné selekce zvířat, která hodláme dále využít v chovu.

ukázka otlaků u králíka č. 2

 

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.