Otcovská plemena prasat a syntetické linie

V České republice chovatelé pracují s otcovskými plemeny (v současné době reprezentované zejména bílým otcovským, durokem a pietrainem), včetně jejich syntetických linií (SL 34, SL 38, SL 48, případně SL 68), a s mateřskými plemeny prasat.

Na počátku sedmdesátých let se jatečná prasata produkovala podle hybridizačního programu, jehož podstatou bylo využití efektu hybridizace cílevědomým meziplemenným křížením. Jednalo se zejména o troj nebo čtyřplemenné křížení, kde základem byly prasnice kříženky F1 generace na něž se připařovali kanci plemen s vyšší masnou užitkovostí. A protože tito kanci se používají jako otcové selat určených k výkrmu, tato plemena se označují jako otcovská. Základ otcovských plemen u nás položila před padesáti roky importovaná zvířata reprezentující plemena _uříc, hampshire a belgická landrase.

Duroc Plemeno Duroc

Plemene _uříc (D) k nám bylo dovezeno z USA. Jedná se o prasata středního až většího tělesného rámce, velmi pevné konstituce, kompaktní tělesné stavby, přiměřeně mohutné a pevnou kostrou. Jeho plemenným znakem je plášťově rezavě červené zbarvení v široké škále odstínů. Ucho mají přiměřeně dlouhé, poloklopené. U jatečných zvířat je masný užitkový typ ve všech nejdůležitějších masných partií výrazně vyjádřený. Kvalita masa je velmi dobrá. Kromě masné užitkovosti se od duroca požaduje i velmi dobrá růstová intenzita a konverze živin.

Hampshire

Také plemeno hampshire (H) k nám bylo poprvé importováno ze Spojených států amerických. Má střední až větší tělesný rámec, pevnou konstituci, pevnou tělesnou stavbu a přiměřeně silnou kostru. Hlavu má lehčí, ucho vzpřímené. Pro toto plemeno je typické sytě černé zbarvení s bílým sedlem, které pokrývá krajinu plecí a obě hrudní končetiny. Masný užitkový typ je dobře vyjádřený u všech nejdůležitějších masných partií s dobrou kvalitou masa. Vyniká dobrou intenzitou růstu při přijatelné konverzi živin.

Belgická landrase

Plemenná zvířata prasat belgická landrase (BL) se k nám dovezla z Belgie a bývalé SRN. Jedná se o plemeno středního až většího tělesného rámce s pevnou, dostatečně mohutnou kostrou.  Hlavu má lehkou, ucho klopené. Rozhodující masné partie jsou výborně vyjádřené masným užitkovým typem s mediální hřbetní rýhou přecházející až na záď. Plemeno je dále ceněné pro dosahování velmi dobrých parametrů ve výkrmu. Zbarvení kůže i štětin je bílé.

S uvolněním centrálního řízení plemenitby po listopadu 1989 byla dovezena další otcovská plemena, a to bílé otcovské a pietrain.

Bílé otcovské

Plemeno bílé otcovské (BO) dovezené z Anglie reprezentovalo otcovskou linii Large White. Rozdíl spočívá v užitkovém typu, kde je požadováno suché vyjádření masného užitkového typu s mediální rýhou na hřbetě a kýtě. Zbarvení kůže i štětin má bílé, tělesný rámec je střední až větší s pevnou kostru (o něco mohutnější než u mateřské linie). Sledovaným parametrem je velmi dobrá růstová schopnost a výborná konverze živin.

Pietrain Plemeno Pietrain

Plemeno pietrain (Pn) se k nám dovezlo z tehdejší SRN, kde vyšlechtili moderní plemeno většího tělesného rámce bez náchylnosti ke stresu. Jedná se o typicky otcovské plemeno s nejvyšší masnou užitkovostí. Vyznačuje se středním až větším tělesným rámcem s pevnou a dostatečně mohutnou kostrou. Hlavu má lehčí, uši vzpřímené. Pro plemeno je charakteristické černobílé, respektive skvrnité zbarvení. Zvířata zařazovaná do plemenitby mají výrazně masný, suše vyjádřený užitkový typ s vynikajícím osvalením všech důležitých masných partií a mediální hřbetní rýhou končící u kořene ocasu.

Syntetické linie

Pevná konstituce u duroka, výborné výkrmové vlastnosti u bílého otcovského a vysoká masná užitkovost u pietraina stály za vznikemotcovských syntetických linií. Chovatelská veřejnost tak začala pracovat s otcovskými liniemi SL 34 (BO x D, D x BO), SL 38 (D x Pn, Pn x D), SL 48 (BO x Pn, Pn x BO), případně SL 68 (H x Pn, Pn x H), které skýtaly možnost uspokojit jak požadavky producentů, tak i zpracovatelů.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.