Výkrm prasat

K dosažení dobrého zdravotního stavu prasat je nezbytné, aby základem krmné dávky byla jadrná krmiva. Jejich výběr je limitován nejen možnostmi chovatele, ale i zvolenou alternativou hospodaření. Například v pravidlech ekologického zemědělství se vedle pestré skladby krmné dávky klade důraz na to, aby se zkrmovala v bio režimu vypěstovaná krmiva.

Zdroje bílkovin pro prasata

Správně tepelně ošetřené sojové boby jsou výborným zdrojem bílkovin pro výživu odstavených selat a kojících prasnic. Ovšem sehnat vhodnou sóju, která se k nám většinou dováží a navíc bývá i geneticky modifikovaná může být pro biozemědělce opravdu tvrdý oříšek. V našich podmínkách je dobrou alternativou k sóji hrách.

Dalším bílkovinným zdrojem využitelným v krmných dietách i pro prasata jsou vedlejší produkty ze zpracování řepky. V krmné dávce povolený minimální podíl konvenčních krmiv pak tvoří zejména bílkovinná krmiva.

 Zdrojem energie jsou obiloviny

Hlavní zdroj energie ve výživě prasat představují obiloviny. Nejvyšší energetickou hodnotu ze všech druhů obilí má kukuřice. Využívá se ve formě šrotu, ale může se použít i jako produkce z dělené sklizně.

V našich podmínkách je základní krmnou obilovinou pšenice, v krmných dávkách pro prasata by však neměla být příliš jemně šrotovaná. Vhodnou alternativou je i kvalitní ječmen, který má v porovnání s kukuřicí vyšší obsah vlákniny i bílkovin. Podobné vlastnosti má i oves. Z dalších obilovin se do krmných dávek pro prasata používá ještě tritikale.

Jako minerální doplněk se v ekologickém zemědělství využívá například směs krmného vápence, dikalciumfosfátu a krmné soli.

Malochov prasat

Výživa prasat na pastvě

Pastva má sice příznivý vliv na zdravotní stav prasat, nicméně k jeho dosažení je nezbytné, aby základem krmné dávky byla jadrná krmiva.

Pastvina pro prasata bude mít v porovnání s plochou určenou přežvýkavcům odlišnou skladbu porostu. Za účelem pastevního výkrmu prasat se zakládají například ozimé směsky (s podílem ječmene ozimého, hrachu ozimého, jílku vytrvalého, pšenice ozimé a vikve ozimé), jarní směsky (se zastoupením ovsa, vikve a hrachu) a jetelotrávami.

Na pastvině si prasata zajistí hodně své potravinové potřeby z rostlin a ze všeho, co najdou, včetně přirozeně se vyskytujících bylinek, kořínků a nejrůznějších larev hmyzu. Naproti tomu samozásobitelé vepřovým masem ve výkrmu všežravého prasete uplatní i kuchyňské zbytky.

 

Aktualita

Velká

Velká KOKOBOX soutěž

Zapojte se do naší Velké KOKOBOX soutěže a o vaše slepice bude (nejen) o dovolené postaráno! Soutěžit můžete od 30. 5. do 11. 6. 2023.