Nejčastější problémy v poporodním období

Období okolo porodů a společně s odchovem mláďat do věku přibližně 2 měsíců se dá označit za zdravotně nejkritičtější etapu v chovu králíků. V této fázi se rozhoduje zejména o ekonomické prosperitě daného chovu, a i proto je tomu věnován poměrně velký prostor v rámci chovatelské péče, krmivářské sféry i výzkumu.

Vlivů, které v tomto citlivém období působí či spolupůsobí, je celá řada s tím, že opomenutí některého z nich se může i velmi výrazně odrazit ve vyspělosti králíků. Mezi nejvýznamnější se dají zařadit:

Výživa králíků

Obecně, výživa je nejvýznamnějším faktorem, který působí na organizmus. Její důležitost se umocňuje právě v kritických obdobích života. Co se týče specifik složení diety a techniky krmení, zejména v poslední třetině březosti, lze doporučit kontrolu příjmu koncentrovaných krmiv. Zatímco u objemných krmiv se u králíků realizuje fyziologicky nutný pravidelný (ideálně ad libitní) příjem, u koncentrovaných krmiv je tomu jinak. Příjem jadrných krmiv v posledních dnech březosti je vhodný mírně snížit, protože v poslední třetině gravidity plody nejvíce rostou. Zejména u menších plemen by při početně slabším vrhu mohlo dojít ke zbytečně velkému přírůstku, a tak velikosti plodů, což by se mohlo odrazit v porodních komplikacích. Především zakrslá plemena králíků s přirozeně nižším počtem králíčat ve vrhu k tomu inklinují. Překrmování králic v období gravidity, zejména s vysokým podílem tuků či bílkovin, může mít za následek také poporodní komplikace, neboť dojde k metabolickým poruchám a přetěžování jater. Velmi rychle pak dochází k zástavě příjmu krmiva, apatii a všem nežádoucím důsledkům s tím spjatých. Důležité je králici „zbytečně nepřilepšovat“ v období březosti a hlídat její optimální kondici.

Čistota kotce

Rovněž zoohygiena má podíl na úspěšném zvládnutí této etapy v chovu králíků. Zhruba 1 až 2 týdny před porodem je vhodné vyčistit králici kotec. Několik dní před plánovaným porodem se přidává větší množství steliva. Některé králice se rády kotí do poskytnutého kotiště – kotící budky, ale v případě dobrých mikroklimatických podmínek to není nutné. Přibližně 3 týdny po porodu se kotec znovu vyčistí, hnízdo odstraní, aby mláďata měla maximálně čisté prostředí.

Kotiště může mít různý tvar, velikost a materiální složení

Obr. 1 Kotiště může mít různý tvar, velikost a materiální složení

Zacházení s březí králicí

V druhé polovině březosti není vhodné příliš manipulovat s králicí. Zejména méně socializované samice se mohou vysmeknout a upadnout, což hlavně u samic s více plody může být velký problém. Pokud je nutné králici přemístit, provádějte to prostřednictvím koše či bedýnky s víkem.

Mikroklima

Z hlediska mikroklimatu, zejména koncem gravidity a po porodu, je vhodné vyvarovat se teplotních extrémů. Příliš teplé prostředí (např. léto) může vést ke snadnému přehřátí a úhynu králice, zatímco výrazná zima, vlhká podestýlka a průvan, se může odrazit ve zdravotních komplikacích na končetinách a mléčné žláze králice. Králíčata vyžadují zhruba první 2 týdny vyšší teplotu, neboť jsou náchylná na podchlazení. V tomto směru může v zimním období pomoct instalace kotiště. Při porodu je nutné zabezpečit klid a dostatek vody.

Individualita králice

Samotná individualita králice se významně projevuje v tomto období. Často může dojít k přechodné změně chování králice. Nicméně, existují i králice s vysloveně špatným mateřským pudem. Takové králice je vhodné při opakovaných problémech (kanibalismus, poškození integrity těla mláďat, nízká mléčnost, močení do hnízda, nepostavení hnízda, apod.) vyřadit, nicméně předtím je nezbytně nutné zrevidovat, zda byly dodrženy hlavní výživářské, zoohygienické a zootechnické požadavky. Od takových králic si nenecháváme dcery ani syny do chovu, neboť výše uvedené nežádoucí chování vykazují velkou dědivost.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.