Léto a králíci aneb Jak eliminovat tepelný stres?

V letošním roce zažíváme několik velmi parných dnů. Vysoké teploty neprospívají našim chovným králíkům a dostávají se do tepelného stresu. Existuje několik doporučení, jak tento negativní stav eliminovat a udržet svá zvířata v dobré zdravotní kondici.

Teplotní optimum je pro dospělého, zdravého králíka přibližně mezi 15 – 17 oC. Bez větších problémů pak králík dokáže regulovat svou teplotu těla v prostředí, které má teplotu vzduchu mezi přibližně 5 až 22 oC. Při vyšších anebo nižších teplotách je nezbytně nutné významné zapojení termoregulačních mechanizmů, kterými se králík ochlazuje (v teplejším prostředí) anebo se snaží zahřát (v chladnějším prostředí). Z hlediska přirozené životní strategie králík daleko lépe je schopen tolerovat teploty nižší nežli teploty vyšší. Vzhledem k tomu, že se králík nemůže efektivně potit, má pouze omezené možnosti pro termoregulaci v letním období. Z praxe drobného chovu králíků lze doporučit následující příklady eliminace působení tepelného stresu.

  • Stanoviště králíkárny

Venkovní králíkárnu je vhodné umístit do pokud možno permanentního stínu (např. pod velký strom, pod přesahující střechu apod.). Pokud to konkrétní chovatelské  a prostorové podmínky umožňují, průčelí králíkárny směřujeme na východ až jihovýchod. Na králíky bude přímo dopadat pouze mírné ranní sluneční světlo. Jako naprosto ideální je jeví využití starých zemědělských staveb (stodoly) s vysokou kubaturou vzduchu a tendencí k udržení relativně neměnného mikroklimatu.

  • Izolační materiál ve střeše králíkárny

Při stavbě venkovní králíkárny by se nemělo podceňovat použití izolačního materiálu mezi střechou králíkárny a stropem horního kotce. Osvědčila se důkladně instalovaná skelná vata či dostatečná vrstva polystyrenu. Tím snížíme množství tepla pronikající přes střechu (nezřídka bohužel plechovou, která se rychle nahřeje) do prostoru kotce.

  • Častější čištění kotců s plnou podlahou

Při realizaci plných podlah s podestýlkou v kotcích postupně dochází k hromadění použité podestýlky. Při méně častém čištění kotců pak dochází v letním období k samozáhřevu substrátu podestýlky, a králíka tak ohrožuje teplo nejen ze vzduchu, ale i odspoda. Proto je vhodné v létě provést častější (1 × týdně) čištění kotců. Králíci tak budou i ve větší čistotě (hlavně světle zbarvená plemena).

  • Reprodukční klid

Březí králice a králice po porodu mají vyšší úroveň metabolizmu, a jakou tak náchylnější na působení (nejen) tepelného stresu. Proto je jednou z doporučení omezení připařování králíků. Mimoto, v letním období mají králice přirozeně horší zabřezávání.

  • Instalace tzv. odpočívadel

Jako vynikající a levnou prevenci proti tepelnému stresu lze označit tzv. odpočívadla. Jedná se o desky široké cca 15 – 25 cm (dle plemene), umístěné asi 20 cm nad zemí v zadní části kotce. Králíci je rádi využívají pro odpočinek a ochlazení. Odpočívadla mohou být plná či perforovaná.

  • Zvlhčení vzduchu

Teplota a vlhkost vzduchu jsou nerozdělitelně spojené a působí společně. V horkých letních dnech, kdy je vlhkost vzduchu nižší (cca 40 – 50 %) se osvědčilo důkladné pokropení prostoru před průčelím králíkárny, 2 × až 3 ×  denně. Odpařující se voda má ochlazující pocitový efekt.