Léto a králíci aneb Jak eliminovat tepelný stres?

V letošním roce zažíváme několik velmi parných dnů. Vysoké teploty neprospívají našim chovným králíkům a dostávají se do tepelného stresu. Existuje několik doporučení, jak tento negativní stav eliminovat a udržet svá zvířata v dobré zdravotní kondici.

Optimální teplota pro králíky

Teplotní optimum je pro dospělého, zdravého králíka přibližně mezi 15 – 17 oC. Bez větších problémů pak králík dokáže regulovat svou teplotu těla v prostředí, které má teplotu vzduchu mezi přibližně 5 až 22 oC. Při vyšších anebo nižších teplotách je nezbytně nutné významné zapojení termoregulačních mechanizmů, kterými se králík ochlazuje (v teplejším prostředí) anebo se snaží zahřát (v chladnějším prostředí).

Z hlediska přirozené životní strategie králík daleko lépe je schopen tolerovat teploty nižší nežli teploty vyšší. Vzhledem k tomu, že se králík nemůže efektivně potit, má pouze omezené možnosti pro termoregulaci v letním období. Z praxe drobného chovu králíků lze doporučit následující příklady eliminace působení tepelného stresu.

Jak eliminovat působení tepelného stresu?

Stanoviště králíkárny

Venkovní králíkárnu je vhodné umístit do pokud možno permanentního stínu (např. pod velký strom, pod přesahující střechu apod.). Pokud to konkrétní chovatelské  a prostorové podmínky umožňují, průčelí králíkárny směřujeme na východ až jihovýchod. Na králíky bude přímo dopadat pouze mírné ranní sluneční světlo. Jako naprosto ideální je jeví využití starých zemědělských staveb (stodoly) s vysokou kubaturou vzduchu a tendencí k udržení relativně neměnného mikroklimatu.

Izolační materiál ve střeše králíkárny

Při stavbě venkovní králíkárny by se nemělo podceňovat použití izolačního materiálu mezi střechou králíkárny a stropem horního kotce. Osvědčila se důkladně instalovaná skelná vata či dostatečná vrstva polystyrenu. Tím snížíme množství tepla pronikající přes střechu (nezřídka bohužel plechovou, která se rychle nahřeje) do prostoru kotce.

Častější čištění kotců s plnou podlahou

Při realizaci plných podlah s podestýlkou v kotcích postupně dochází k hromadění použité podestýlky. Při méně častém čištění kotců pak dochází v letním období k samozáhřevu substrátu podestýlky, a králíka tak ohrožuje teplo nejen ze vzduchu, ale i odspoda. Proto je vhodné v létě provést častější (1 × týdně) čištění kotců. Králíci tak budou i ve větší čistotě (hlavně světle zbarvená plemena).

Reprodukční klid

Březí králice a králice po porodu mají vyšší úroveň metabolizmu a jsou tak náchylnější na působení (nejen) tepelného stresu. Proto je jedním z doporučení omezení připařování králíků. Mimoto, v letním období mají králice přirozeně horší zabřezávání.

Instalace odpočívadel

Jako vynikající a levnou prevenci proti tepelnému stresu lze označit tzv. odpočívadla. Jedná se o desky široké cca 15 – 25 cm (dle plemene), umístěné asi 20 cm nad zemí v zadní části kotce. Králíci je rádi využívají pro odpočinek a ochlazení. Odpočívadla mohou být plná či perforovaná.

Zvlhčení vzduchu

Teplota a vlhkost vzduchu jsou nerozdělitelně spojené a působí společně. V horkých letních dnech, kdy je vlhkost vzduchu nižší (cca 40 – 50 %) se osvědčilo důkladné pokropení prostoru před průčelím králíkárny 2× až 3×  denně. Odpařující se voda má ochlazující pocitový efekt.

Odpočívadla pro králíky jsou levnou prevencí proti tepelnému stresu

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.