Jak vybírat králíky do chovu?

Výběr správných potencionálních chovných králíků má veledůležitý význam pro směřování chovu, ať už pouze pro produkci masa, či pro výstavnickou činnost. S ohledem na chyby, které mohou nastat při vlastním výběru, musí být zvýšená pozornost věnována především následujícím aspektům.

Účel králíka a celého chovu

V případě realizace chovu pro produkci masa určeného pro vlastní spotřebu je úspěšnost ovlivněna zejména volbou optimálního plemene a je téměř výhradně prováděno meziplemenné křížení. Za plemena vhodná „na maso“ lze označit např. středně velká: Burgundský, Kalifornský, Novozélandský červený, Kuní velký, Siamský velký, Velký světlý stříbřitý, Činčila velká. Benefitem takového připařování je tzv. heterozní efekt u F1 generace potomků – tito vykazují lepší produkční a ev. také reprodukční ukazatele, lepší zdravotní stav, odolnost apod. ve srovnání s čistokrevnou populací. Při nákupu chovného jedince do výstavnického chovu se takový výběr řídí speciálními kritérii s ohledem na exteriérové požadavky. U králíků pro výstavy je důležitá co největší uniformita zevnějšku.

U králíků pro výstavy je důležitá co největší uniformita zevnějšku

 

Správný pohlavní výraz

„Samec má vypadat jako samec, a králice má vypadat jako králice“ – tak by se to dalo zjednodušeně popsat. Samec je vždy poněkud robustnější, vyhraněnější než králice, které mají mít celkově jemnější typ. Samci s nevýrazným (samičím) pohlavním výrazem mívají často horší reprodukční schopnosti a někdy také hormonální dysfunkce. Naproti tomu, králice s výrazně samčím typem (především hlavou) mívají větší problémy se zabřezáváním, laktací či péčí o mláďata.

Dobře vyvinuté zevní pohlavní orgány

U samce je to pyj a dvě varlata v samostatných šourcích. Pyj má být po obvodu uzavřený s mírně štěrbinovitým ústím močové trubice na jeho konci. Vadou může být např. rozštěp pyje, kdy nedojde k uzavřené stěny pyje – takový samec má výrazně sníženou oplozovací schopnost, či je neplodný. Dále může dojít k nevyvinutí jednoho/obou šourků, a tak k nesestoupení varlete/varlat, což se zásadně podílí na neplodnosti. U králice jsou deformace vulvy vedoucí ke snížené reprodukci vzácností.

Zdraví a kondice

Zcela zásadní aspekt. Při nákupu je zvíře mělo mít jiskrné oko, pravidelný pohyb a tendenci prozkoumávat okolí či nové předměty v jeho blízkosti. Z přirozených tělních otvorů by neměl být patrný výtok či zánět. Králík má být dobře a rovnoměrně osvalený bez známek vyhublosti.

Povaha a temperament

Zvíře má být navenek temperamentní. Mimo krátkodobé ustájení na výstavách apod., kde je více zvířat, by králíci měli vykazovat klidnou povahu, bez důvodné snahy poranit člověka. Pozor je nezbytné si dát ale u některých zvířat, která mohou být agresivní a škrábat či dokonce kousnout majitele. Výrazně agresivní králíky do chovu nezařazujeme, neboť povaha je vysoce dědivá. U samice je její chování podmíněno výrazně hormonálně (březost, laktace, říje apod.).

Nepříbuznost ke zvířatům v chovu

Všeobecnou zásadou je nákup a připařování nepříbuzných zvířat s cílem vyloučení příbuzenské plemenitby. U organizovaných chovatelů může výjimku hodnou zvláštního zřetele udělit příslušný chovatelská struktura.

Plemeno Burgunský

 

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.