Jak se starat o králíka

Každé domácí zvíře vyžaduje péči, která odpovídá jejich nárokům. Jedná se o komplex pravidelně se opakujících praktik a chovatelské péče. Správnou péčí z hlediska ustájení, krmení a napájení a zacházením lze předejít značné části onemocnění, neboť je zabezpečen dobrý zdravotní stav králíka. Za nejpodstatnější techniky v chovu králíků lze označit následující.

Adaptace v novém domově

Při příchodu/příjezdu do nového domova je vhodné králíka nechat v přenosce cca 2 – 3 hodiny v klidu. Následně se králík umístí do nového chovatelského zařízení (kotce, pet králíci – hobby klece, apod.). První dva až tři dny je vhodné králíkovi poskytnout maximální klid na adaptaci. Obecné pravidlo zní, že jakmile králík začne pravidelně přijímat krmivo a kálet, tak „je vyhráno“. Stav králíka a jeho chování bychom měli kontrolovat alespoň jedenkrát denně, ideálně při krmení. Při podezření na nějakou zdravotní poruchu je vhodné kontaktovat veterinárního lékaře.

Adaptace králíka v novém domově

Vakcinace králíků

V podmínkách ČR není zákonem dáno povinné očkování králíků proti nějaké chorobě. Doporučit však lze očkování proti králičímu moru a myxomatóze. Výskyt těchto onemocnění je u nás je pravidelný a může být fatální, jestliže napadne nenaočkované králíky. Způsob aplikace a doba trvání specifické imunity je rozdílná v závislosti podle konkrétní vakcíny. Vakcinaci provádí veterinární lékař. Interval pro očkování je liší podle konkrétní vakcíny. Obecně však lze doporučit vakcinaci dvakrát ročně.

Krmení a napájení 

Krmení králíků jadrným krmivem je nejčastěji realizováno jednou až dvakrát denně. V mezičase by králík měl mít k dispozici objemné krmivo – kvalitní seno či slámu. Jadrné krmivo je předkládáno nejčastěji v miskách. Ty je vhodné jedenkrát týdně vyčistit a pravidelně dezinfikovat. Pro předkládání objemného krmiva se nejvíce hodí jesličky, ale při dobré zoohygieně lze dávkované seno předkládat i na plnou podlahu kotce, eventuálně na odpočívadlo. Z hlediska hygieny je pro napájení králíků nejlepší využívat napáječky, kde voda vydrží nejdéle čistá. V letním období či při vyšším počtu králíků v kotci je vhodnější vyměňovat a doplňovat vodu častěji.

Péče o srst a drápy králíků

Králíci vyžadují pravidelnou péči o srst a drápy. Srst králíka se strukturálně skládá z pevnějších a delších pesíků, kratších polopesíků a bohatého zastoupení zvlněných vlníků. Tak je tomu u králíků s tzv. normální srstí. U těchto králíků postačuje pročesání hřebenem pro malá zvířata, přibližně jednou za týden. U krátkosrstých králíků (tzv. rexů), kteří mají kratší srst, jsou vhodnější jemnější kartáče. Naopak, u dlouhosrstých plemen typu angory (díky dlouhým a hustým vlníkům tvořících rouno) je nutné pročesání vlny každý den. Srst je dobrým odrazem všeobecného zdraví zvířete. Takový králík má hustou, přiléhavou a lesklou srst.

Při zanedbání péče o srst se vyskytne plstnatění

 

Drápy jsou rohovinový útvar, který je odvozen z kůže. Kryjí poslední články všech prstů králíka. První zastřižení je vhodné provádět okolo 2. – 3. měsíce věku, a následně přibližně v tříměsíčním intervalu. V opačném případě by drápy přerůstaly, bránily korektní chůzi a způsobovaly zvířeti bolest. Zastřižení drápů se provádí speciálními kleštěmi před linií, která je v drápu krvena a inervována, tak aby nedošlo ke krvácení.

Drápy králíků je nutno pravidelně zkracovat

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.