Jak poznat pohlaví králíka

Určení pohlaví patří u králíků k rutinním chovatelským postupům, které by měl každý jejich chovatel dokonale ovládat. Zatímco u mláďat může správné rozpoznání pohlaví zprvu u začátečníků činit obtíže, u dospělých králíků je to již jednoduché.

Zásady zacházení při určování pohlaví

Při určování pohlaví králíků je nezbytné respektovat korektní techniku zacházení a fixace - a to s ohledem nejen na předcházení zranění králíků, ale i chovatele, který s králíkem zachází.

Samec králíkaV chovatelské praxi existuje vícero technik, jak zafixovat králíka pro určení pohlaví. Tím nejjednodušším řešením je jemné, ale pevné uchycení za kožní řasu v oblasti hřbetu (zručnější rukou) a „posazení králíka na zadek“, druhá ruka prohlídne pohlaví. U temperamentnějších anebo větších králíků je vhodné, aby jedna osoba králíka fixovala a druhá osoba určila pohlaví.

Vlastní určení pohlaví provádíme tak, že ukazováček přiložíme na kořen pírka, přičemž palec jemně, ale jistě zatlačí v oblasti před zevními pohlavními orgány. Tlak by měl být takový, abychom obnažili celé zevní pohlavní orgány – u králice je to vulva, u samce úplné vysunutí penisu. Mimoto, u samce vidíme po stranách ve stydké oblasti dva neochlupené šourky s varlaty.

U starší metody je králík na neklouzavé podložce v přirozeném postoji a za menší kožní řadu nadzvedneme záď králíka a druhou rukou určíme pohlaví. Tato starší metoda je však nevhodná, neboť při ní králík může snadněji utéct, a především palpací v této poloze nejsme schopni odhalit případné deformace zevního genitálu.

Pozor u mláďat!

U mláďat králíků do cca 6 týdnů věku může být určení pohlaví dosti problematické, nicméně zkušení chovatelé jsou poměrně spolehlivě schopni rozeznat pohlaví již od cca 3. týdne.

Samice králíkaU mladých králic je nezbytné vnímat, že mají poměrně velký klitoris, který se v tomto věku může zaměnit se základem penisu. Šourky mladých samců se vyvíjejí přibližně od 5. – 6. týdne věku; zcela spolehlivě je můžeme odlišit až od cca druhého měsíce věku. U některých krevních linií může být vývin šourků poněkud opožděný.

Samec králíka může zatáhnout varlata

Vzhledem k možnosti zpětného zatažení varlete do šourku je možné, že při prohlídce pohlaví uvidíme jen šourek a varle bude v tříselném kanále či v břiše. Po zklidnění králíka dojde k jeho (jejich) opětovnému sestoupení.

Důležitá informace: vývin viditelného a normálně stavěného šourku znamená, že králík má varle (a to jen může být dočasně zataženo). Pokud není vyvinutý příslušný šourek, dotyčné varle nemá kam sestoupit a takový samec je tzv. kryptorchid. Jedná se o dědičnou vadu a takoví jedinci se z chovu vyřazují.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.