Hygiena krmení a napájení v průběhu roku

Během celého kalendářního roku je nezbytné zabezpečit krmnou a napájecí technologii proti nepříznivým klimatickým vlivům. Špatná péče o technologii může vyústit ve zdravotní problémy a/nebo sníženou užitkovost králíků.

Napájení

Misky

Jsou nejpřirozenější, nejjednodušší a relativně nejlevnější technologií pro napájení králíků. Ti rádi přijímají vodu z volné hladiny a zejména u mláďat či nově příchozích králíků je to vhodné řešení. Materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, je hodně – od kameniny, plechu, až po „téměř nerozbitnou“ komerční pryskyřici. Důležité je, aby králík misku nepřevrhnul a neměl tendenci do ní skákat.

Nevýhodou je rychlé znečištění napájecí vody, což je problém hlavně u mláďat či v letním období. Proto je nezbytné ji pravidelně vyměňovat, neboť kontaminace stelivem, výkaly či močí činí vodu pro králíky nepoživatelnou. Misky se musejí pravidelně čistit kartáček od řas a min. 2× ročně se doporučuje je desinfikovat. Zejména u dlouhosrstých plemen či starších králíků dochází na jejich okraji k hromadění chlupů. Ty je nezbytné pravidelně odstraňovat. V zimní období je u venkovních králíkáren nutné, podle potřeby, odmrazovat misky v horké vodě (poté předložit vlažnou napájecí vodu do cca ½ objemu).

Napáječky

Napáječky eliminují možnost zevní kontaminace napájecí vody králíky, což zaručuje její stálou odpovídající kvalitu po delší dobu. Závěsných zevních napáječek je celá řada. Liší se především koncovým konstrukčním řešením pro příjem vody králíkem.

Původní hladinové napáječky jsou pro králíky nevhodné kvůli snadné kontaminaci vody. Starší kuličkové typy jsou méně vyhovující kvůli snadnějšímu odkapu a rovněž zásobník se musí při výměně vody odšroubovat. Niplové (kolíčkové) napáječky jsou v těchto ohledech výrazně lepší. Mají pevnější stavbu, dají se i lépe čistit.

Co platí obecně? Napáječky by se měly minimálně čtvrtletně kompletně rozebrat a zásobník vyčistit od řas, které se po delší době v každé vyskytnou. V současné době jsou na trhu i přípravky na úpravu pH napájecí vody tak, aby se růst řas omezil. Na koncové části napáječek se u dlouhosrstých plemen a také u zejména starších králíků po čase vyskytují nahromaděné chlupy, které je potřeba odstranit – jednak kvůli správné funkci napáječky (riziko postupné dehydratace králíků!) a také kvůli eliminaci vzniku tzv. trichobezoárů v žaludku (tzn. chomáčky chlupů v trávicím traktu). Mimoto je vhodné nipl pravidelně kontrolovat, především aby volně neprotékal (riziko vysoké vlhkosti vzduchu a podestýlky), anebo nebyl zatvrdlý účinkem vodního kamene, řas, případně cizího tělesa (dehydratace!).

Pravidelná kontrola funkce niplu

Obr. 1 Pravidelná kontrola funkčnosti niplu

Centrální napájecí systém

Centrální systémy napájení se skládají ze zásobníku (napojení na vodovodní řád), rozvodných hadic a koncových částí – niplů, které vedou do kotců. V tomto ohledu je to sice pro chovatele nejméně časově, ale nejvíce finančně náročné řešení. I tak se chovatel nezbaví nutnosti pravidelné kontroly niplů. Dále v ohbí hadic se postupně usazuje vodní kámen, což je nutné rovněž mít pod dohledem.

 

Krmení

Misky na jadrné krmivo

Mají různé tvary a velikosti. Jsou určeny pro předkládání koncentrovaného krmiva králíkům. Vyrábějí se ze stejných materiálů jako misky na vodu. Kvůli zkušenostem z praxe se nedoporučuje používání tzv. „dvojmisek", kdy do jedné části se dá jádro a do druhé voda. Tím dojde k rychlému znehodnocení vody i krmiva, což s sebou nese významná zdravotní rizika.

Misky i napáječky je nezbytné pravidelně čistit od ulpělých chlupů a znečištění

Obr. 2 Misky i napáječky je nezbytné pravidelně čistit od ulpělých chlupů a znečištění

Zásobníky

U králíků nejsou příliš vhodné.

Předkládání objemného krmiva

Oproti desítkám let tradované nutnosti vybavit kotec jesličkami na seno, není toto z praxe nezbytně nutné. Pokud je dodržena základní hygiena ustájení. V případě časté výměny podestýlky lze bez obav seno/slámu předkládat na plnou podlahu kotce, eventuálně na tzv. odpočívadlo.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.