Chov zakrslých králíků

Králíci představují oblíbená zájmová zvířata. Aktuální situace v ČR je taková, že králíci jsou třetím nejoblíbenějším druhem společenských zvířat, hned za psy a kočkami. Ze současného širokého genofondu domácích králíků se pro účely zájmového (pet) chovu chovají zejména zakrslí králíci. Chov zakrslých králíků vyžaduje určité odlišnosti ve srovnání s produkčním chovem králíků, které je nezbytné respektovat.

Zakrslí berani dorůstají hmotnosti až ke 2 kg

Výběr zakrslého králíčka

Co se týče možností získání zakrslého králíčka, existují tři základní metody. První možností je nákup od chovatele organizovaného v Českém svazu chovatelů, z.s. V takových chovech jsou králíci prioritně chováni pro výstavnickou činnost. Nicméně, občas se i v čistokrevném chovu vyštěpí mláďata, která mají např. nežádoucí zbarvení, kresbu apod. Po typické stránce jsou to pořád zakrslí králíci, ale pro výstavy se nehodí. I takoví králíčci však dokážou udělat velkou radost coby společníci a kupující má záruku, že zakrslí králíčci zůstanou, při korektní péči, opravdu zakrslými. Mimoto, kupující má u takového chovatele možnost si koupit i optimálně zbarvené mládě s rodokmenem a dobrou praxí je, že kupujícímu poskytne poradenství. Optimální věk pro odběr králíčka je 7 – 10 týdnům podle fyzického vývoje a růstu. Odběr od organizovaného chovatele je nejvíce doporučovanou metodou.

Druhou možností je nákup králíčka v zooprodejnách. Tam se většinou nabízejí kříženci zakrslých plemen a barev. Nevýhodou však rovněž je, že kupující nevidí rodiče mláděte. Také může být problém se socializací takového, obzvláště pokud je v zooprodejně nabízen již delší dobu a je starší. Třetí a nejméně doporučovanou variantou je nákup na inzerát, což je skutečně nejistá metoda.

Potřeby pro chov zakrslých králíků

Současným standardem pro chov zakrslých králíků je klec s plastovým dnem. Doporučená délka klece je asi 100 cm pro zakrslé králíky typu zakrslého barevného či hermelína (hmotnost max. 1,5 kg). Pro králíčka typu zakrslého berana (který je přirozeně těžší – cca až do 2 kg) je více hodí klec se 120 cm délky.

Klec pro chov zakrslého králíka.

 

Na dno klece se používají hobliny či speciální stelivo a na to se položí slabší vrstva slámy. Ta slouží jako podestýlka i prostředek k prevenci nudy. Nutností je pořízení napáječky (nejlépe se osvědčují niplové typy) a krmných misek na jadrné krmivo. Seno lze předkládat v jesličkách (ideální jsou tzv. vnějšího typu) anebo na odpočívadlo. Při velmi dobré hygieně jej lze limitovaně předkládat i na zem. Místo sena lze použít i kvalitní slámu, záleží to na možnostech a dostupnosti.

Moderním trendem jsou tzv. ohrádky, které se umístí okolo klece. V takovém případě je však nutné okolí klece tomu konstrukčně uzpůsobit a je nutné počítat s větším znečištěním pokoje. Mimoto, králíčka lze po ochočení volně pouštět po pokoji mimo klec, avšak vždy pod dohledem a přibližně jen na 1 – 2 hodiny. Předtím musejí být odstraněny veškeré nebezpečné věci.

Krmení zakrslých králíků

Základem krmné dávky pro zakrslé králíky je dostatek sena coby zdroje vlákniny. Alternativně lze využít i kvalitní slámu. Objemné krmivo by mělo být zakrslému králíčkovi předkládáno každý den. Vhodné je vypozorovat denní dávku, kterou zkonzumuje a podle toho uzpůsobit dávkování.

Při krmení jadrným krmivem je vhodné předkládat jen zhruba 20 – 30 g krmiva/kg ž. hm. a den. To je zhruba dávka, kterou králík spotřebuje během 15 – 30 minut od předložení. Častou chybou je překrmování zakrslých králíků jadrným krmivem, což vyúsťuje v obezitu a sní spojené další závažné zdravotní problémy. Rovnež starý návyk krmení suchým pečivem je ve světle moderních poznatků považován za dietetickou chybu.

Při vhodné péči se zakrslý králíků dožívá průměrně 5 – 6 let.

Aktualita

Velká

Velká KOKOBOX soutěž

Zapojte se do naší Velké KOKOBOX soutěže a o vaše slepice bude (nejen) o dovolené postaráno! Soutěžit můžete od 30. 5. do 11. 6. 2023.