Přinesli jsme si domů nového králíka – péče o jeho zdraví prostřednictvím výživy

Příchod nového zvířete je vždy spojen s určitými požadavky na adaptaci na nové chovné podmínky. Bez nadsázky lze toto období označit za kritické vzhledem ke zdraví králíka a úspěšností jeho dalšího využití v chovu. Má-li přizpůsobení podmínkám hladce proběhnout, je nezbytné dodržovat určitá preventivní opatření.

Preventivní opatření po příchodu nového zvířete

Dostatek tekutin, jejich zdroje a forma napájení

Po příchodu – ustájení v novém chovném zařízení – je nutné králíka dostatečně napojit, obzvláště při vyšší okolní teplotě. Někteří jedinci nejprve nevyhledávají vodu, nicméně je dobré jim předložit vybrané šťavnaté okopaniny (mrkev, topinambur). Ty dodají vodu a zároveň další cenné vitamíny, minerály či dokonce jiné příznivé biologicky aktivní látky. Okopaniny jsou obvykle přijímány dobře i poněkud plaššími králíky. Někteří chovatelé používají k napájení klasické misky, jiní preferují napáječky různých typů. Pokud víme (na základě osobního odběru), na jakou formu napájení je králík zvyklý, je vhodné mu ji zrovna poskytnout. V opačném případě, je vhodné vodu předložit v misce. Někteří králíci totiž nemusejí mít z původního chovu vůbec žádný návyk na napáječku (pijí jen z misky). Jsou známy i případy, kdy takový králík téměř uhynul na dehydrataci, poněvadž mu byla nabídnuta napáječka, z které neuměl pít.

Riziková krmiva a suroviny

Mezi riziková krmiva patří např. suché pečivo. To je pro králíky obecně nevhodné a u zvířat v adaptačním procesu se mohou o to víc projevit trávící potíže. Dále, je to většina nadýmavých krmiv – vybrané luštěniny, či brukvovité a salátové plodiny. Obecným doporučením je nekrmit nově příchozí králíky zeleným krmivem. Výjimkou je občasné předložení vybraných nejedovatých bylin (např. pampeliška, sedmikráska, majoránka apod.), které naopak mají příznivý vliv na trávení. Z pohledu nutričních požadavků králíků a fyziologie trávení je nevhodné nově příchozí králíky začít hned krmit vysokoenergetickou směsí s vysokým obsahem dusíkatých látek. Tyto směsi jsou určené pro již plně adaptované králíky v nekritickém období.

Vhodná krmiva a suroviny

U nově příchozího králíka lze za v praxi osvědčenou a bezpečnou techniku považovat krmení pouze kvalitním objemným krmivem - po dobu 2 až 3 dní. To vede k prevenci po výstavních poruch trávení. Následně ho postupně navykejte na konkrétní směs (dietu), což trvá asi 2 – 3 týdny, podle individuality jedince. V kritickém období lze doporučit zařazení nízkoenergetických diet s vysokým zastoupením vlákniny a nižším obsahem škrobu a dusíkatých látek. Za praktickou nezbytnost lze považovat zařazení kvalitního sena či slámy, které má pozitivní vliv na pohyb střev a fermentační prostředí ve slepém střevě. Příznivý vliv mají i výše zmíněné okopaniny.

Technika krmení je základ

„Zlatým“ pravidlem při krmení králíků jadrným krmivem je, že toto krmení by měli zkonzumovat během 15 – 30 minut po předložení. Zbytek je vhodné odstranit do příštího krmení, aby nedocházelo ke zbytečné nadbytečné konzumaci, která by mohla vyústit v trávicí problémy. Optimální interval předkládání jadrného krmiva je jednou či dvakrát denně. V takovém případě by králík měl mít přístup k objemnému krmivu po celý den.

 

Obr. 1 Po příjezdu domů je vhodné nového králíka příliš nerušit

Aktualita

E-book

E-book Králíci zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci.