Chov králíků - plemena a jejich rozšíření v ČR

Chovaný genofond domácích králíků je v ČR zastoupen čistokrevnými plemeny králíků a jejich kříženci. Jejich rozšíření je závislé na směru chovu. Aktuálně je tuzemský chov králíků rozdělen do 5 základních směrů – tradiční (neorganizované) drobnochovy, organizované drobnochovy, faremní chovy, laboratorní chovy a tzv. klasické „pet“ chovy.

Zatímco chovatelé v organizovaných chovech (Český svaz chovatelů) se zabývající chovem a šlechtěním plemen, chovatelé v tradičních chovech většinou preferují křížence vybraných – převážně středních plemen. Na králičích farmách jsou chováno tzv. brojleroví králíci – speciální hybridní kombinace vyšlechtěné pro rychlý růst, vynikající osvalení a dobré využití granulovaných krmiv. Králíci v laboratorních chovech představují specifické hybridní kombinace, vzniklé převážně na bázi novozélandských bílých králíků. V pet chovech, kde se chovají většinou 1 – 2 králíci, náležejí tito k zejména zakrslým plemenům, nebo to jsou jejich kříženci.

Plemena králíků lze dělit podle několika kritérií.

Podle užitkovosti

Plemena masná

Zastupují vybraná střední plemena s produkčním potenciálem. Jedná se o plemena delšího a válcovitého tělesného rámce, s dobrým osvalením zejména zadní části těla, intenzivním růstem. Tato plemena vykazují větší adaptabilitu do rozličných chovatelských podmínek. Ke středním plemenům, která aktuálně vykazují dobrý masný potenciál, náleží burgundský, kalifornský, kuní velký, siamský velký, velký světlý stříbřitý a český albín. V nedávné době se rozšiřují také novozélandští červení, zatímco dřívější popularita novozélandských bílých postupně opadává.

Králík burgundský

Králík burgundský

Plemena kožešinová

Jsou představována rexovitými plemeny (především středního tělesného rámce) a nověji také králíkem saténovým.

Plemena vlnařská

Reprezentuje pouze angora. Zatímco v dřívějších dobách měla angora produkční potenciál, nyní se chová pouze ze záliby – pro výstavnickou činnost.

Podle původu

Podle původu se plemena dělí na plemena domácí (tuzemská) a zahraniční. Mezi domácí plemena náleží moravský modrý, český albín, český strakáč, český luštič, činčila velká modrá, kuní velký, siamský velký, moravský bílý hnědooký, český červený a český černopesíkatý. V ČR se v současné době chovají především zahraniční plemena.

Králík rex dalmatínský strakáč

Králík rex dalmatínský strakáč

Podle velikosti a srsti

Hlavním kritériem, podle kterého se králíci v ČR rozdělují, je jejich velikost a struktura srsti:

Plemena velká

Vzhledem k pozdnímu dospívání nejsou tato plemena většinou vhodná pro intenzivní produkci masa formou čistokrevné plemenitby. Chovají se zejména pro výstavnickou činnost. Průměrný počet mláďat ve vrhu je obvykle 10 – 14. Patří sem belgický obr, německý obrovitý strakáč, francouzský beran anebo moravský modrý. Průměrná hmotnost je 6 – 8 kg. Běžná cena králíků je 1000 – 2000 Kč.

Plemena střední

Zahrnují populární plemena chovaná v ČR. Jsou to plemena plodná (průměrně 8 mláďat), která většinou oplývají dobrými mateřskými znaky. Většina plemen má dobré růstové schopnosti. Speciální kategorii zahrnují masná plemena (viz výše), která jsou u nás nejoblíbenější. Průměrná hmotnost těchto plemen je většinou 4 – 5 kg. Běžná cena králíků je mezi 500 až 800 Kč.

Plemena malá

Zahrnují plemena s malým tělesným rámcem (průměrně 3 kg), dobrou plodností (6 mláďat) a rychlejším růstem. Přes malý formát těla však nejsou jak rozšířená jako střední plemena. Řada malých plemen má atraktivní zbarvení (stříbřitý malý, anglický strakáč, holandský, atd.). Běžná cena králíků je 400 – 700 Kč.

Králík holandský

Králík holandský

Plemena zakrslá

Jsou vyloženě zájmovou skupinou plemen, jejichž zástupci jsou chováni především mladší generací chovatelů, ať už pro výstavy anebo v klasických pet chovech. Mezi příklady náleží hermelín či zakrslý barevný (cca 1,2 kg) anebo typicky poněkud těžší zakrslý beran (cca 1,7 kg). Zakrslá plemena mají nižší plodnost (průměrně 3 mláďata). Běžná cena králíků je 600 – 1200 Kč.

Plemena krátkosrstá

Někdy se nazývají obecně jako rexi. Díky specifické struktuře srsti, která roste pod kolmým úhlem, má jejich srst plyšový dojem. Dělí se na rexe střední (cca 4 kg), malé (cca 2,5 kg) anebo zakrslé (cca 1,3 kg). Chovají se v mnoha zbarveních. Jejich chov vyžaduje již určité zkušenosti. Běžná cena králíků je 500 – 800 Kč.

Plemena dlouhosrstá

Prakticky jsou zastoupena jen angorou (cca 4,5 kg), kdysi vlnařským plemenem. V dnešní době chov angor výrazně poklesl a chovají se jen zájmově. Díky změněné srsti jsou jemné podsadové vlníky prodloužené na asi 6 – 8 cm a na zvířeti tvoří rouno. Běžná cena králíků je 500 – 1000 Kč.

Plemena se zvláštní strukturou srsti

Je reprezentována saténovými (cca 3,5 kg) a zakrslými saténovými (cca 1,2 kg) králíky. Jsou to v ČR poněkud mladší plemena. Jejich srst vykazuje mimořádný lesk. Chovají se v přibližně 15 zbarveních. Běžná cena je 500 – 700 Kč.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.