Plemena koz chovaná v ČR

S ohledem na poskytovanou užitkovost jsou v našich chovech zastoupena mléčná plemena (bílá a hnědá krátkosrstá, anglonubijská, alpinská a sánská), dále masná (búrská), kombinovaná (waliská), srstnatá (kašmírová, mohérová) a zakrslá plemena (zakrslá holandská koza).

Plemena koz zastoupená v České republice

Největší zastoupení mají naše národní plemena – koza bílá krátkosrstá (2570 kusů) a koza hnědá krátkosrstá (1272 kusy). Zbývající podíl připadá na kozy anglonubijské (566), sánské (660), alpinské (39), waliské (18), burské (226), kašmírové (14), mohérové (42) a zakrslé holandské (56). Odhaduje se však, že populace koz chovaná v tuzemsku je asi dvaapůlkrát vyšší.

S ohledem na poskytovanou užitkovost jsou v našich chovech zastoupena mléčná plemena (bílá a hnědá krátkosrstá, anglonubijská, alpinská a sánská), dále masná (búrská), kombinovaná (waliská), srstnatá (kašmírová, mohérová) a zakrslá plemena (zakrslá holandská koza).

Charakteristika plemen koz

Koza bílá krátkosrstá

Koza bílá krátkosrstá byla vyšlechtěná v první polovině 20. století v Čechách převodným křížením původních krajových rázů koz s dovezenými kozly sánského plemene ze Švýcarska a Německa. Jedná se o plemeno klidného temperamentu, středního až většího tělesného rámce obdélníkového tvaru s pevnou konstitucí, středně dlouhými, rovnými končetinami. Dospělé kozy mají kohoutkovou výšku 70-80 cm a hmotnost 50-60 kg, kozlové mají v kohoutku 75-85 cm a dosahují hmotnosti až 90 kg.

Mezi chovateli je uvedené národní plemeno koz, které se chová rohaté i bez rohů, oblíbené pro svou vysokou plodnost a vynikající mléčnou užitkovost. Kozy vyprodukují v průměru 700-1100 kg mléka při tučnosti 3,4-3,7 % a obsahu bílkoviny 2,8-3,1 %. Od roku 1992 je plemeno zařazeno mezi genetické živočišné zdroje.

Koza hnědá krátkosrstá

Koza hnědá krátkosrstá byla vyšlechtěna převodným křížením původních strakatých a hnědých rázů koz s dovezenými kozly harzkého plemene z Německa. Plemeno, které se vyskytuje bez rohů i s rohy, je klidného temperamentu, středního tělesného rámce obdélníkového tvaru s pevnou konstitucí, středně dlouhými, rovnými končetinami. Kohoutková výška dospělých koz je 60-70 cm, u kozlů 70-80 cm, a to při hmotnosti 50-55 kg, respektive 70-85 kg u kozlů. Plemeno se vyznačuje vysokou plodností a vynikající mléčnou užitkovostí. Dojnice vyprodukují v průměru 700-1100 kg mléka při tučnosti 3,4-3,7 % a obsahu bílkoviny 2,9-3,2 %. Od roku 1992 je plemeno zařazeno mezi genetické živočišné zdroje.

Koza anglonubijská

Koza anglonubijská vznikla křížením místních anglických koz s orientálními svislouchými plemeny. Jedná se o plemeno velkého tělesného rámce s pevnou konstitucí, na vysokých nohách, s typickou klabonosou hlavou a širokýma svislýma ušima. Dospělý kozel dosahuje živé hmotnosti 90-110 kg, přičemž u koz je to 60-80 kg. Kohoutková výška je u koz 80-90 cm, u kozlů 90-110 cm. Plemeno se vyznačuje vysokou plodností a vynikající mléčnou užitkovostí. Kozy vyprodukují v průměru 1200-1500 kg mléka při vysoké tučnosti 4,7 % a obsahu bílkoviny 3,9 %.

Koza sánská 

Koza sánská pochází z oblasti švýcarského Bernu. Jedná se o plemeno klidného temperamentu, většího tělesného rámce obdélníkového tvaru s pevnou konstitucí, středně dlouhými, rovnými končetinami. Také sánské kozy jsou bezrohé či rohaté. Dospělé kozy mají kohoutkovou výšku 75-85 cm, a hmotnost  55-75 kg, kozlové mají v kohoutku 90-100 cm a hmotnost 80-100 kg. Plemeno se vyznačuje vysokou plodností a vynikající mléčnou užitkovostí. Dojnice vyprodukují v průměru 1100-1300 kg mléka při tučnosti 3,4-3,7 % a obsahu bílkoviny 3,1-3,3 %.

Koza alpinská 

Koza alpinskáje francouzské plemeno středního tělesného rámce, které vzniklo křížením místních plemen koz s hnědými plemeny. Díky tomu se chová v několika barevných rázech s převahou srnčího zbarvení s černým pásem na hřbetě. Dospělé kozy mají kohoutkovou výšku 70-90 cm, a hmotnost  50-80 kg, kozlové mají v kohoutku 90-100 cm a hmotnost 80-100 kg. Plemeno se vyznačuje vysokou plodností a odpovídající mléčnou užitkovostí. Dojnice vyprodukují v průměru 700-800 kg mléka (rekord 2400 kg)  při tučnosti 3,3 % a obsahu bílkoviny 3,5 %.

Koza búrská

Koza búrská byla vyšlechtěna ve 40. letech minulého století v Jihoafrické republice křížením místních koz s plemeny bantu, kašmírovou kozou i s některými evropskými a indickými plemeny.Jedná se o plemenovětšího tělesného rámce s výborným osvalením a pevnou konstitucí. Kohoutková výška u dospělých koz je 50-60 cm, u kozlů 70-80 cm. Zatímco dospělé kozy dosahují hmotnosti 55-75 kg, u kozlů je to 90-130 kg. Búrské kozy reprezentují masné rohaté plemeno s velmi dobrou mléčností a plodností.

Koza walliská černokrká

Koza walliská černokrká byla vyšlechtěna ve švýcarském kantonu - Wallis v drsných  podmínkách Bernských, Tessinských a Walliských Alp.  Odolnost a nenáročnost je hlavní devizou kombinovaného dlouhosrstého rohatého líbivého plemene s velmi dobrou mléčností a masnou užitkovostí, která ho předurčuje do extenzivních podmínek chovu. Charakteristickým znakem je dlouhá srst, která je v přední části těla černě zbarvená, v zadní je bílá. Jedná se o plemeno většího tělesného rámce s dobrým osvalením a pevnou konstitucí. Dospělé kozy dosahují kohoutkové výšky 70-75 cm a hmotnosti 50-55 kg, kozlové mají výšku v kohoutku 75-85 cm a hmotnost 65-75 kg.

Koza mohérová (angorská)

Koza mohérová (angorská) byla vyšlechtěna v přední Asii (Turecku). Její zvláštní srst, která  v délce okolo 30 cm pokrývá celé tělo včetně břicha a končetin a na čele tvoří čupřinu, má minimální obsah vlnotuku. Rouno tvoří z  80 % polopesíky, 18 % podsada, 2 % pesíky – mrtvé vlasy. Sortiment srsti o vysoké obloučkovitosti a vynikajícího lesku je C-D/E (30-45 µm). Jedná se o plemeno malého tělesného rámce s dobrým osvalením a pevnou konstitucí.

Dospělé kozy dosahují kohoutkové výšky 30-45 cm a hmotnosti 30-35 kg, kozlové mají výšku v kohoutku 50-60 cm a hmotnost 40-45 kg.

Koza kašmírová

Koza kašmírová byla vyšlechtěna ve střední Asii. Její rouno je husté, tvořené polopesíky s jemností 35-50 µm, mohérová podsada má jemnost 7-20 µm. Jedná se o plemeno menšího tělesného rámce s dobrým osvalením a pevnou konstitucí. Dospělé kozy dosahují kohoutkové výšky 55-60 cm a hmotnosti 35-45 kg, kozlové mají výšku v kohoutku 60-70 cm a hmotnost 55-60 kg.

Zakrslá holandská koza

Zakrslá holandská koza byla vyšlechtěná ve druhé polovině 20. století v Nizozemsku. Jedná se o rohaté plemeno klidného temperamentu, malého obdélníkového tělesného rámce s pevnou konstitucí, krátkýma rovnýma nohama. Dospělé kozy dosahují kohoutkové výšky 40-50 cm a hmotnosti do 25 kg, kozlové mají výšku v kohoutku 50-60 cm a hmotnost do 40 kg.