Parametry chovatelského zařízení

Před tím, než chovatel začne s chovem, měl by si zajistit co možná nejvíce informací spojených s chovem konkrétního druhu drůbeže, jeho specifika, potravní návyky a v neposlední řadě také, jaké parametry by mělo splňovat chovatelské zařízení, ve kterém budou zvířata ustájena. A právě ustájením, respektive vybavením chovatelského zařízení, se budeme zabývat v tomto článku.

Obecné podmínky pro chovatelská zařízení

Předtím, než začneme chovatelské zařízení budovat, musíme si ujasnit kolik zvířat bude v daném prostoru umístěno. Zda bude sloužit pouze k přenocování. Nebo jestli v něm budou zvířata v zimních měsících nebo v období, kdy máme zvířata sestavena do chovných kmenů zavřena po delší dobu bez možnosti využití venkovního výběhu.

Mezi obecná pravidla při výstavbě chovatelského zařízení pro zvířata patří zajistit jim suché, dobře odvětrané stanoviště, bez průvanu, s dobrou světelností a umístěním oken na jihovýchod, aby v kurníku byla zajištěna co největší expozice slunečního světla. Tyto základní parametry platí pro všechny druhy drůbeže společně. Dále si drůbež rozdělíme na hrabavou a vodní, protože jejich nároky jsou z etologického hlediska rozdílné.

V případě chovu obou skupin drůbeže na jednom stanovišti patří mezi další obecná pravidla jejich rozdělení do samostatných kurníků nejlépe i výběhů. V kurníku je vhodné umístění světla s nastavitelným časovým spínačem, které nám poslouží v průběhu zimních měsíců k prodlužování světelného dne čímž dochází k podpoření snášky. Kurník pro hrabavou i vodní drůbež je vhodné zateplit, aby v něm teplota neklesala pod bud mrazu, což je důležité především u plemen kura domácího s výrazněji vyvinutým hřebenem, aby nedošlo k omrznutí hřebene a v neposlední řadě také v době snášky násadových vajec, aby nedošlo k jejich znehodnocení prochladnutím.

Hrabavá drůbež

Parametry chovatelského zařízení pro hrabavou drůbež jsou následující. Zvířatům musíme umožnit hřadování, což je součást jejich etologického chování, k tomu nám poslouží hřady, které jsou nejvyšším bodem v kurníku a umísťujeme je cca 40 cm od sebe. Tvar hřadů můžeme definovat jako hranol nebo střešní lať širok obecně okolo 4 cm se sraženými hranami. V žádném případě nesmějí mít hřady kulatý průřez, aby nedocházelo vlivem zvýšeného tlaku ke zbytečným deformacím hrudní kosti. Šířku hřadu musíme přizpůsobit velikosti daného druhu drůbeže a plemene s ohledem na jeho hmotnost. Široké a pevné hřady budou potřebné například pro krůty naraganset, u které krocan dosahuje hmotnosti až 20 kg. Naproti tomu pro bantamky, které nedosahují hmotnosti ani jednoho kilogramu postačí hřady užší a méně vystužené.

Velmi důležitý je správný tvar a velikost hřadů

Pod hřady je vhodné umístit trusný stůl, kde se hromadí trus po dobu, kdy slepice sedí na hřadech. Trusný stůl nám tím pádem usnadňuje čištění kurníku.

Dalším důležitým vybavením kurníku jsou snášková hnízda. Zde máme několik možností – buď využijeme technologii s podestýlkou v podobě slámy, která je vhodná především pro tu drůbež, u které plánujeme přirozený odchov mláďat pod matkou, která si sama vysedí mláďata. Nebo bezpodestýlková technologie, která je vhodnější v chovu nosnic produkujících konzumní vejce vzhledem k tomu, že zde dochází k menšímu ušpinění snesených vajec.

Do kurníku je vhodné umístit krmítko a napáječku. Díky tomu můžeme zabránit přístupu volně žijícího ptactva ke krmivu a chráníme tak svůj chov, jak před ztrátami na krmivu, tak před zavlečením některé z nakažlivých nemocí. Dále motivujeme drůbež k tomu, aby se vracela samovolně zpět do kurníku.

Krmítek na krmivo existuje v dnešní době na trhu velké množství. Můžeme v nich podávat bud sypké nebo granulované kompletní krmné směsi. Do jiných zase umístit doma vyráběnou krmnou míchanici. Dále je vhodné do kurníku umístit menší krmítko, kde bude mít drůbež k dispozici grit nebo usušené rozdrcené skořápky, jakož to zdroj minerálních látek. Napáječka by měla být snadno čistitelná a drůbež by v ní měla mít k dispozici dostatek čisté nezávadné vody.

 Do kurníku je vhodné umístění krmítka

Jako vhodnou podestýlku do kurníku je možno využít například řezanku, hobliny nebo usušenou trávu ze sekačky.

Vodní drůbež

Parametry chovatelského zařízení pro vodní drůbež nejsou tak náročné, vzhledem k tomu, že kachny a husy nehřadují. U pižmovek je vhodné umístění širšího bydla, do výšky okolo 50 cm, které poslouží samicím jako možnost úniku před samci, kteří mají vyšší sexuální libido a samici neustále prohánějí.

K vybavení chovatelského zařízení opět patří krmítko a nádoba na vodu, kterou je vhodné umístit na rošt, do vaničky či lavoru, čímž částečně zamezíme promočení podestýlky vodou.

Nezbytnou součástí jsou v době snůšky snášková hnízda s podestýlkou v podobě slámy nebo suché staré trávy. Pro kachny nebo pižmovky lze bez problémů využít jako snáškové hnízdo dostatečně velký plastový sud, který seřízneme v takové výšce, aby se do něj samice bez problémů dostala. Sud nebo jinou hnízdní budku můžeme ponechat buď na zemi nebo umístit i na vyšší podstavec. U hus umisťujeme hnízdo vždy na zem, zde je vhodnější využití například plastové bedýnky na ovoce. Takováto snášková hnízda mám poskytují jednu velkou výhodu v tom, že po vysezení mláďat je můžeme snadno vyčistit a velmi dobře vydezinfikovat. Jako podestýlku je vhodné použití vyšší vrstvy slámy.

Na takto vybavená chovatelská zařízení by měl, pokud nám to podmínky dovolí, navazovat v ideálním případě volný výběh nebo voliéra.

Aktualita

E-book

E-book Nosnice zdarma