Ovlivnění výsledků líhnutí - líhnivosti a životaschopnosti mláďat drůbeže

Už teď na začátku zimy je nejvyšší čas myslet na vytvoření optimálních podmínek pro dosažení nejlepších výsledků v líhnutí drůbeže.

Faktory ovlivňující lihnivost a životaschopnost kuřat

Na líhnivost a životaschopnost vylíhlých kuřat může mít vliv řada faktorů:

  • kvalita chovných zvířat, jejich nepříbuznost a včasné sestavení chovných párů, nebo hejna,

  • způsob odchovu mladých zvířat (pozn. odchov není výkrm), příprava chovných kusů na období reprodukce už od období pelichání a jejich kondice,

  • vhodnost podmínek chovu pro plemennou drůbež a světelný režim,

  • péče o násadová vejce, způsob líhnutí, spolehlivost líhně a průběh inkubace,

  • krmení a výživa chovné drůbeže.

Vliv výživy na úspěšnost líhnutí

Na biologickou kvalitu násadových vajec, úspěšnost líhnutí, životaschopnost vylíhlých kuřat a dalších mláďat má zásadní vliv krmení a výživa chovného hejna, dlouhodobě a bez výkyvů. Je nutné si pamatovat, že ani splnění požadavku na vysokou produkci vajec nemusí stačit na dobrou líhnivost a další, ještě vyšší požadavky, musí být naplněny pro dosažení dobré životaschopnosti vylíhlých kuřat. Výživa matek ovlivňuje život potomstva ještě nejméně týden po vylíhnutí a může mít dopad i na jejich imunitu.

Ovlivnění výsledků líhnutí mláďat drůbeže

Krmivářské normy zohledňují optimální potřeby plemenné drůbeže v desítkách položek – např. energie, bílkovin, aminokyselin, vitamínů, mastných kyselin nebo minerálních látek. Důležité jsou nejen absolutní čísla v jednotlivých živinách, stejně klíčové jsou i vzájemné poměry. V drobných chovech často řešíme absolutní dostatek v jednotlivých položkách. Na druhou stranu i jejich přebytek (i kvalitních bílkovin nebo vitamínů) může mít na výsledky reprodukce negativní dopad. Improvizace tak může mít v chovu plemenné drůbeže velmi nežádoucí vliv někdy až hraničící s otravami – právě bílkovinami nebo vitamíny.

Zásadní požadavky na jednotlivé živiny jsou přesně specifikovány a jsou dostupné v řadě odborných publikací. Výrobci krmných směsí pracují s nejmodernějšími světovými vědeckými poznatky (těch je nepředstavitelné množství) a tak je výhodné se na kvalitu produktů pro plemennou drůbež od vašeho dodavatele spolehnout.

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.