Chováme holuby - 2. část

Koncem osmdesátých let a v devadesátých letech minulého století začaly u nás vznikat malé faremní chovy holubů, ale i větší s 1 000 chovnými páry za účelem produkce jatečných holoubků.

Kategorie masových plemen se v současnosti v žádném standardu nevyskytuje. Vhodná plemena se nacházejí v kategorii holubů tvaru. Z našich slovenských plemen mezi ně patří piešťanský obr. Vyhledávaný je i francouzský košoa. Paleta holubů tvaru je rozsáhlá, ale jako masové plemeno se mohou uplatnit pouze ty, u nichž je jeden pár schopen odchovat ročně kolem 15 mláďat a více. V extenzivním chovu by měla hmotnost holoubat dosahovat kolem 550 až 700 gramů, při intenzívním chovu by se měla hmotnost holoubat přibližovat 1 000 g. Vzhledem k tomu, že se většina plemen šlechtí na krásu exteriéru a soutěžení na výstavách, u mnohých z nich se snížila plodnost a péče o potomstvo.

Holubí maso se v současnosti spotřebuje výlučně v rodině chovatele. Nekalkuluje se s ním ani v statistických údajích, protože holub nepatří na Slovensku mezi hospodářská zvířata, takže informace o produkci holubího masa se neobjevují ani ve statistických údajích. Chov a porážku holubů neřeší ani vyhláška č. 230 Sb. z 23. 7. 1998 o chovu a usmrcovaní jatečných zvířat.

Krmení holubů

V dnešní době je krmení holubů poměrně jednoduché. Lze je krmit klasicky obilovinami, jako jsou pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnice, pohanka apod, ale také novými plnohodnotnými firemními granulovanými krmivy firmy De Heus. Firma se zaměřuje na prodej krmných směsí, které lze použít u všech holubích plemen. Specifické požadavky jednotlivých chovatelů však kladou otázku, čím v daném chovu krmit holuby. Prodejce je prodává pod značkou Energys Hobby chovatelům a umožňuje výbírat produkty v závislosti na energetické potřebě, tj. krmné směsi pro holuby s vyšším nebo nižším obsahem energie.

HOLUB UNI

Granulovaná kompletní krmná směs pro holuby s nižším obsahem energie. Lze ji použít pro všechna holubí plemena s ohledem na požadavky chovatele. Zajišťuje přísun všech důležitých látek, protože ji holubi nemohou separovat tak jako míchané směsi zrnin.

HOLUB PREMIUM

Kompletní krmivo v podobě granulí s vyšším obsahem energie. Dá se použít pro všechny kategorie a plemena holubů. Poskytuje všechny důležité látky. Tato směs je zvlášť vhodná pro masová plemena, ale například i pro poštovní holuby v závodní sezóně.

Chovatel tedy nemusí nakupovat jednotlivé obiloviny do připravované směsi, ale vše potřebné má v optimálním složení v granulované krmné směsi. Při přechodu na krmení granulovanou směsí je důležité postupně přidávat směs do dosavadního krmiva a postupně zvyšovat množství, až holubi budou přijímat pouze granulované krmivo.

Sklad krmiva

Už na začátku chovu by měl chovatel myslet na to, kde bude krmivo pro holuby skladovat. K tomuto účelu vyhovuje suchá, větratelná místnost zajištěná před vniknutím drobných hlodavců, myší a potkanů. Pytle s krmivem se skladují na paletách. Chovatel si může takto vytvořit zásobu krmiva na delší období, na půl roku nebo na celý rok. Na jeden pár těžkých masových plemen v produkčním chovu s plným počtem holoubat (15 jako průměr) do jatečné zralosti je potřeba počítat s roční spotřebou 50 kg krmiva (Havlín, J., 1997). Matematika je lehká, pro pět párů s odchovem si chovatel připraví 250 kg krmiva.

Způsob chovu

Nejméně náročný na práci chovatele je chov holubů v tzv. komorovém holubníku, na který navazuje voliéra. Komora má být předělena na dvě části, stačí přepážkou z pletiva, ve které jsou i dveře. Stejně tak je na dvě části rozdělena voliéra, která na komoru navazuje. V komoře se instalují dvojbudky, každý pro jeden pár. Je to důležité, protože zatím co v jedné budce dorůstají holoubata, ve druhé už holubice snáší nebo sedí na nové násadě vajec. Pokud si chovatel zvolí půdorys komory 300 x 300 cm, po předělení bude mít dvě oddělení. Policové budky o rozměrech 30 x 30 x 30 cm, dva vedle sebe, ve čtyřech řadách nad sebou. Dolní budky by měly mít podstavec vysoký 20 cm z důvodu dobrého přehledu a snadné obsluhy a čištění. Podstavec musí byť plný, z desek, aby se pod budkami nemohla schovat mláďata, která předčasně vypadla z hnízda. Pokud si chovatel připraví ještě jednu takovou řadu, poslouží tento komplet pro chov a rozmnožování 8 párů holubů.

Ve druhém oddělení nemusí být budky, pokud se chovatel rozhodne odchovávat i holuby na další chov, pro využití v následujícím roku, je potřeba oddělení vybavit sedačkami. Sedačky mohou být policové, každá se šířkou přistávací poličky 12 cm, délkou 30 cm a výškou 30 cm. Počet sedaček je stejný jako předpokládaný počet odstavných mláďat, nebo radši větší. V případě, že chovatel chová holuby zbarvené rodově (texany), nenastane problém, oddělí nejhezčí holubice a holuby, výběr má být takový, aby se páry mohly vybrat samostatně. To předpokládá, aby všechny holubice byly ke kterémukoliv holubovi nepříbuzné. 

Dvě oddělení jsou výhodná i proto, že chovatel může začít pouze s menším počtem holubů, např. pěti páry a postupně, každoročně, svůj chov rozšiřovat. Zásadou je naplnit holubník najednou mladými nepříbuznými páry, a to z důvodu hygienického a zdravotního.

 

VÝBĚR PLEMEN

Je na chovateli, pro jaké plemeno holubů se rozhodne při extenzívním nebo intenzívním chovu holubů pro jatečné účely. Pro intenzívní chov představíme dvě plemena, která se snad nejčastěji využívají, francouzský mondén a americký texan.

MONDÉN

Mondén je jedno z nejtěžších holubích plemen. Byl vyšlechtěn jako masové plemeno na vysokou užitkovost v intenzívních chovech. Podílel se na vzniku několika faremních plemen. Chová se na celém světě. V seznamu plemen Evropského chovatelského svazu (EE) je zařazen mezi užitková plemena, u nás mezi holuby tvaru, a to pod číslem 6.

Mondén má velký tělesný rámec se širokou a hlubokou hrudí. Tělo nese vodorovně, jeho hlava je lehká a poměrně malá, celá postava je krátká, jeho nohy také. Prakticky nelétá, a proto je vhodný k voliérovému chovu. Chovatelé jej vypouštějí ven z voliéry nikoliv k přeletu, ale k volnému pohybu po zahradě. Nechají se, když si zvyknou, snadno zahnat na své místo ve voliéře.

Přední chovatelé se při jeho chovu orientují podle francouzského standardu. Na Slovensku je dobrá plemenná základna tohoto plemene a začínající chovatelé by se pro plemenný materiál měli obrátit na členy speciálního chovatelského klubu.  Jeho členové se věnují nejenom zušlechťování mondénů, ale i texanů. V roce 2008 francouzský klub částečně upravil standard a jednou ze změn byla úprava hmotnosti, holubice minimum 1 000 g a holub minimum 1 100 g, přičemž horní hranice není omezena. Kroužkují se kroužky o velikosti 11 mm.

V užitkovém chovu je mondén záležitostí téměř úplně americkou.  U nás se vyskytují francouzští mondéni dovezení z Maďarska a Německa.  Jsou to mohutní holubi, kteří se původně chovali jako užitkoví v Itálii a ve Francii, avšak pod německým vlivem u nich převládlo šlechtění k výstavním účelům. Typická je poměrně malá hlava a velmi nízké nohy, též však bohaté opeření, které vytváří dojem mimořádné robustnosti. V Americe se klade důraz na kompaktnost těla.  Platí to i o těch, kteří si zachovali název francouzští a uplatňují se ve velkochovech, hlavně v barvě modré pruhové (černopruhové).

Mondény modré černopruhové, budka o podlahové ploše 100 x 100 cm

TEXAN

Texan (Auto-sexing Texan Pioneer) je poměrně mladé plemeno, vyšlechtěné v padesátých letech v USA.  Rychle se však rozšířilo po celém světě a chová se i u nás. Má jednu vlastnost, která je pro užitkový chov velmi cenná – chová se pouze v rodově barevném zbarvení. To znamená, že obě pohlaví se dají rozlišit podle barvy opeření (samci jsou téměř bílí, s neurčitým zbarvením pouze na  krku, samice jsou v různých zesvětlených  holubích  barvách);  dokonce  už  u malých holoubat je možné rozeznat pohlaví podle délky a hustoty pápěří (samečci jsou téměř holí, samičky porostlé pápěřím).  Toto rodové zbarvení se původně objevilo u užitkového kinga a křížením se přeneslo i na jiná plemena (například na užitkové holuby na báze holuba poštovního). Pouze u texana je zbarvením výlučným, jiné se nepřipouští.

Texan je mohutný užitkový holub, s poměrně malou a trochu zakloněnou hlavou, na nízkých nohách, avšak s mohutnou širokou hrudí. Hmotnost dospělých je 740 až 930 g, mladých 700 až 800 g. Pro užitek se hodí holubi, kteří se zdají spíš slabší, s kompaktním a masitým tělem a přiléhajícím méně bohatým opeřením.  Z důvodu udržení požadované plodnosti by živá hmotnost neměla nikdy přesahovat 1 000 g. Kroužkují se 11 mm kroužky.  Vhodný je pro uzavřený voliérový chov. Ve volném chovu by se u něj mělo létání omezovat. 

Texan - holub

 

Texan - holubice

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.