Článek: CHOV NETRADIČNÍCH DURHŮ DRŮBEŽE - BAŽANT A KOROPTEV

Do zemědělské krajiny patří koroptve, k zazvěřování honiteb se využívají bažanti... jak je to s odchovem a výkrmem dalších netradičních druhů drůbeže si přečtěte...

Koroptev polní upřednostňuje zemědělskou krajinu s políčky, travnatými porosty, křovinami a malými remízky. Tento dříve běžný pták je však kriticky ohrožený, což odborníci přisuzují intenzivnímu hospodaření, s nímž se na polích vytratily původní biotopy, které koroptvi zajišťovaly pestrou potravní nabídku, vhodné podmínky k hnízdění, ale i ochranu před predátory...

K zazvěřování honiteb se využívají jednak bažanti odchovaní v tradičních bažantnicích, jednak ptáci z farem. Základem zdárného odchovu bažantů je dostatek... VÍCE UŽ V NAŠEM ČLÁNKU

 

 

 

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.