Pravidla pro zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys hobby, se sídlem Marefy 144, Bučovice 685 01, IČ: 25321498, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2162 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mail

    Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání elektronických marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od jejich získání.

    Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys hobby, může být kdykoli odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys hobby, na adrese Marefy 144, Bučovice 685 01.

    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • SOVA NET, s. r. o., se sídlem Křenová 52. 602 00, Brno, IČ: 26281813, jakožto společností De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys® pověřenému zpracovateli osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení rozesílání elektronických marketingových sdělení.

  • poskytovatel online softwaru SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372 za účelem ukládání dat do databáze.

    Máte právo vyžádat si informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys hobby je povinna vám tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout.

    Máte dále právo požadovat po společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys hobby přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, případně omezit zpracování osobních údajů. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.