Faktory ovlivňující líhnivost

Na zajištění vyššího počtu životaschopných mladých zvířat drůbeže působí řada negativních vlivů. Některé lze eliminovat již v tomto období. Po kliknutí na nadpis této aktuality se dozvíte více.

Více informací se dočtete v článek: Ovlivnění výslednů líhnutí - líhnivost a životaschopnost mláďat drůbeže

Aktualita

E-book

E-book Nosnice zdarma