!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!

Společnost De Heus a.s. si plně uvědomuje závažnost současné situace, stejně jako povinnost zajistit dostatek krmiv pro zájmová zvířata. Chápeme, jaká je dnes naše společenská odpovědnost.

 

Vážení chovatelé,

více než jindy si uvědomujeme, jak je důležité přistupovat zodpovědně vůči sobě samým, kolegům i široké veřejnosti. Uvědomujeme si, že jsme důležitou součástí zásobování obyvatelstva potravinami a chápeme, že vaše zvířata, ať už se jedná o farmy či drobnochovy, potřebují krmivo za všech okolností. My jsme připraveni.

Jsme zodpovědní! Nepanikaříme! Nepodceňujeme skryté hrozby!

Přijali jsme řadu nejpřísnějších opatření a vybavili naše pracovníky potřebnými pomůckami, abychom i nadále mohli plně a bez omezení pracovat a zásobovat Vás našim krmivem. A to nejen v České republice, ale i na Slovensku a Maďarsku!

Jsme a nadále Vám budeme nápomocni ze všech našich sil.

Váš De Heus a.s.