Článek: SPECIFIKA CHOVU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DRŮBEŽE

Jednotlivé druhy drůbeže mohou mít různé sociologické chování – některé sedí na vejcích, zatímco jiné ne a mezi drůbeží najdete monogamní i polygamní druhy. Velké rozdíly jsou i ve vzhledu jednotlivých druhů.

 Mezi jednotlivými druhy drůbeže existují větší nebo menší rozdíly v rámci jejich fenotypu, tedy zevnějšku. Pro příklad si můžeme uvést například výrazné rýhování na krku u hus českých, vývin kačírku u kachen... Čtěte více...

Aktualita

E-book

E-book Nosnice zdarma